Akce a závody / Jezdecký spolek - Královický dvůr


I. Základní ustanovení

1/. Název spolku : Jezdecký spolek - Královický dvůr ( dále jen „spolek“).
2/. Sídlo spolku: Královice č.p. 69, 274 01 Slaný
3/. Účel spolku : Spolek bude zajišťovat rozvoj jezdeckého sportu, pořádaní a organizace závodů koní, chov koní, výcvik koní a jezdců, pronájem koňských boxů a ostatních výcvikových ploch.

II. Poslání a cíle

1. Posláni a cíle činnosti jezdeckého spolku
a) příprava koní a jezdců pro vrcholový a rekreační sport v kategorii drezurního, skokového a westernového ježdění
b) organizuje sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, jezdeckých a chovatelských aktivit,vytváří pro ní materiální a tréninkové podmínky. c) k zajištěni své činnosti a plnění svých cílů vytváří a organizuje jednotky hospodářské činnosti- vedlejší hospodářskou činnost (dále jen VHČ). V souladu se svými zájmy a potřebami rozvíjí aktivně různé formy kulturní a společenské činnosti.
d) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže
e) buduje, provozuje a udržuje tělovýchovná a jiná zařízeni , která vlastni nebo užívá.
f) vede své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v jezdeckém spolku k dodržováni základních, estetických a mravních pravidel, umožňuje jim širokou informovanost v oblasti jezdeckého sportu, kultury a sportu vůbec.
g) hájí zájmy členů jezdecké stáje, za tím účelem spolupracuje s orgány obce, s ostatními organizacemi ( např.ČJF, ČSTV, sportovní svazy apod) i jednotlivci.
h) dalšími formami své činnosti napomáhá rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod.
Jezdecké centrum Královický Dvůr
Jezdecké centrum Královický Dvůr
Královice 91
274 01 Slaný

Otevírací doba

pondělí - pátek
11:00 - 22.00 hod.
sobota - neděle
11:00 - 22:00 hod.
DRA-GO DESIGN. Copyright © 2008 - 2020