Menu


Jezdecký areál

Hlavním úkolem jezdeckého areálu Královický Dvůr je péče o koně a jezdce.

Poskytujeme veškeré zázemí jak pro koně, tak i jejich majitele. Nabízíme ustájení, pastvu, kolotoč pro koně, venkovní jízdárnu, krytou halu o rozměru 65 x 25m se školicím centrem a novou jezdeckou halu o rozměru 68 x 28 m. Kapacita stájí je nyní více než 70 koní. Královický Dvůr má i svůj vlastní jezdecký klub s klubovnou.
Pro jezdce je připraveno zázemí včetně ubytovacích a restauračních služeb.

Všichni milovníci koní jsou u nás vítáni.

Informace ohledně koní na tel.: 737380200

Adresa:

Jezdecké centrum Královický dvůr

Královice 91

27401 Slaný

ceník jezdeckého centra naleznete zde: https://kralovickydvur.cz/media/uploaded/Cen%C3%ADk%20Kr%C3%A1lovick%C3%BD%20dv%C5%AFr%202024_1.xls

Dokumenty:

Provozní řád stáj D

Příloha č. 1 - provozní řád - Královický dvůr

Smlouva o ustájení koně - vzor

Zakázkový list - závody, soustředění

 

Jezdecký spolek

I. Základní ustanovení

1/. Název spolku : Jezdecký spolek - Královický dvůr ( dále jen „spolek“).
2/. Sídlo spolku: Královice č.p. 69, 274 01 Slaný
3/. Účel spolku : Spolek bude zajišťovat rozvoj jezdeckého sportu, pořádaní a organizace závodů koní, chov koní, výcvik koní a jezdců, pronájem koňských boxů a ostatních výcvikových ploch.

II. Poslání a cíle

1. Posláni a cíle činnosti jezdeckého spolku
a) příprava koní a jezdců pro vrcholový a rekreační sport v kategorii drezurního, skokového a westernového ježdění
b) organizuje sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, jezdeckých a chovatelských aktivit,vytváří pro ní materiální a tréninkové podmínky. c) k zajištěni své činnosti a plnění svých cílů vytváří a organizuje jednotky hospodářské činnosti- vedlejší hospodářskou činnost (dále jen VHČ). V souladu se svými zájmy a potřebami rozvíjí aktivně různé formy kulturní a společenské činnosti.
d) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže
e) buduje, provozuje a udržuje tělovýchovná a jiná zařízeni , která vlastni nebo užívá.
f) vede své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v jezdeckém spolku k dodržováni základních, estetických a mravních pravidel, umožňuje jim širokou informovanost v oblasti jezdeckého sportu, kultury a sportu vůbec.
g) hájí zájmy členů jezdecké stáje, za tím účelem spolupracuje s orgány obce, s ostatními organizacemi ( např.ČJF, ČSTV, sportovní svazy apod) i jednotlivci.
h) dalšími formami své činnosti napomáhá rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod.

 

Fotogalerie


Jsme tu pro Vás! Kontaktujte nás...